טיול אגדות ומערות בשפלת יהודה

תמונות מטיול אגדות ומערות בשפלת יהודה. היינו בתחילה בתל עזקה וסיפורי דוד וגולית, מערות לוזית, חרבת עתרי, חוות העיזים של אורן מצפרירים, וחרבת מדרס כולל זחילה במחילות בר-כוכבא, טיפוס לפירמידה הישראלית וביקור במערת קבורה ובמערת קולומבריום מרשימה. היו גם מלא סיתוונית חמודות לאורך כל הדרך!

20151121_085805 20151121_104556 20151121_104559 20151121_110354 20151121_122336 20151121_122446 20151121_125317 20151121_142043 20151121_142047 20151121_142629 20151121_152630 20151121_153340 20151121_154333 20151121_155209