טיול קליל באצבע הגליל

P1140327 P1140333 P1140355 P1140368 P1140376 P1140379 P1140386 P1140387 P1140415 כניסה לאגמון החולה P1140418 P1140419 P1140427 P1140429 P1140451 הבולבאר P1140452 בית הפקידות-בית פיקאביקרנו באנדרטת האריה השואג של גיבורי תל-חי, במושבה מטולה כולל בגדר הטובה (שער פטמה) ובמצפה דדו, במצודת כ"ח (מצודת ישע) וסיפרנו את סיפורי הגבורה של דודו וחבריו לוחמי הפלמ"ח ושרנו את שיר הרעות, הלכנו בשביל החידות המוליך למצפה רן כוכבא, סיירנו באגמון החולה וראינו אנפות נוטריות ועוד, ולסיום ביקרנו ביקור קצר במושבה ראש פינה (גיא אוני) וסיפרנו את סיפורה, את סיפורי פרופסור מר חוקר המלריה וסיפורי החלוצים וחייהם הקשים. וואללה – הספקנו המון והיה ממש מוצלח!